021 2522035 sales@tel-access.com
CUSTOMER CONTACT MANAGEMENT SYSTEM

CUSTOMER CONTACT MANAGEMENT SYSTEM

  ” Apakah Anda menghadapi masalah dalam menghandle Complain Call?”   “Apakah Anda menghadapi masalah dalam mengetahui jumlah respon atas program Marketing Anda?”   “Apakah Anda menghadapi masalah dalam mengoperasikan Telesales Anda?...